-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Pазвитие на модела по приемна грижа в други градове на странатa

На 13 и 14 януари 2009 г., в гр. София ще се проведе работна среща във връзка с обсъждане на идеи за развитие на модела по приемна грижа в други градове на страната. До момента само в Стара Загора съществува Областен център по приемна грижа управляван от Сдружение "Самаряни", които набира, оценява и обучава бъдещи приемни семейства. Необходимостта от развитие на този добре работещ модел се породи от факта, че за да се повиши бройката на приемните семейства в България е необходимо да бъдат открити подобни Областни центрове в други големи градове. Срещата се организира от УНИЦЕФ. Участници в нея ще бъдат ръководителя на Областен център по приемна грижа - Иван Димитров, изпълнителният директор на сдружение "Самаряни" - Диана Димова, Димо Димов - мениджър "Стратегическо развитие и планиране" и Иванка Попова - програмен директор на организацията. Ще присъстват представители на АРК - България, Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ и Международна социална служба - България.