-A A +A
Сряда 21 Ноември 2018

15-ти септември е!

15-ти септември е!

Днес е 15-ти септември. Освен, че е нормален работен ден, днес е и първият учебен ден за учениците. Първокласници са и пет деца, живеещи в приемни семейства в област Стара Загора. Четири от тях ще учат в областния град, а едно ще бъде в начално училище в град Чирпан. И петте са момиченца, които, преди да бъдат настанени в приемните семейства, са живели в домове за деца лишени от родителска грижа. Всички започват училище с голям ентусиазъм и желание. Очакванията на приемните родители и социалните работници от Областния център по приемна грижа са, че децата ще бъдат приети добре от своите учители и съученици. Те имат нужда от емоционална подкрепа, за да преодолеят образователните и поведенчески дефицити, причинени от липсата на индивидуално внимание и грижи.