-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

„Великолепната шесторка“, обсъждана на група за подкрепа

„Великолепната шесторка“, обсъждана на група за подкрепа

В сряда – 20 октомври в сградата на Комплекса за социални услуги в Стара Загора се проведе редовната група за подкрепа на приемните родители от старозагорска област.

Срещата е ежемесечна и се води от двама души от местния областен център по приемна грижа. На нея се дава възможност приемните родители да дискутират и коментират на актуални за тях теми. На последното събиране приемните родители решиха да говорят за, актуалното в момента предаване, „Великолепната шесторка“, за образователните нужди на настанените при тях приемни деца и за лятната си отпуска.

По време на групата бе дадена идеята приемните семейства, с които работят социалните работници от Областния център по приемна грижа в Стара Загора да се организират и заедно да отидат на почивка за един-два дена. Докато приемните родители разговаряха социални работници и доброволци работеха с рождените и приемни деца. Грижата за тях се извършваше по специално изготвена програма от социалните работници от Центъра и от доброволците към него.

Следващото събиране на приемните родители ще се проведе на 17-ти ноември от 18 часа.

„Великолепната шесторка“, обсъждана на група за подкрепа
„Великолепната шесторка“, обсъждана на група за подкрепа
„Великолепната шесторка“, обсъждана на група за подкрепа
„Великолепната шесторка“, обсъждана на група за подкрепа
„Великолепната шесторка“, обсъждана на група за подкрепа
„Великолепната шесторка“, обсъждана на група за подкрепа
„Великолепната шесторка“, обсъждана на група за подкрепа