-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Подкрепа за приемни родители

Да си приемен родител носи удовлетворение, но също така е много отговорно. Приемните родители получават непрекъсната подкрепа и консултации от социален работник – специалист по приемна грижа. Това създава непрекъсната и безопасна грижа за детето и ни дава възможност да реагираме навреме, при нужда. Предлага се и допълнителна подкрепа в случаите, когато приемното дете поддържа контакт със своите родители или други роднини. Срещите с тях обикновено са в присъствието на социалния работник и при необходимост се осъществяват извън дома на приемното семейство.