-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Центърът по приемна грижа - Стара Загора подкрепя нови специалисти

Центърът по приемна грижа - Стара Загора подкрепя нови специалисти

Центърът по приемна грижа - Стара Загора проведе тридневно обучение на специалисти от няколко общински екипа, създадени по проект "И аз има семейство". Те получиха методическа подкрепа, като сред темите, включени в обучението, бяха: "Провеждане на интервю с кандидати за приемни родители", "Изготвяне на социално-оценъчен доклад за кандидатите", "Представяне на доклада пред Комисията по приемна грижа".

Благодарение на доброто партньорство между Сдружение "Самаряни" и общините от област Стара Загора, специалистите по приемна грижа от Казанлък, Хасково и Димитровград имаха възможност да бъдат включени в семинара и да преживеят ролята на кандидатите за приемни родители, както и практически да тренират своите умения за социална работа по приемна грижа.

Специалистите от Център по приемна грижа – Стара Загора притежават шестгодишен опит в работата с приемни семейства и кандидатите, желаещи да бъдат такива. Проведеното обучение е един от способите Сдружение "Самаряни" да споделя натрупания опит в предоставянето на услугата в подкрепа на новите екипи по приемна грижа в региона.

Очаква се, че срещите на професионалистите в областта на приемната грижа в югоизточната част на страната ще продължат под различни форми и с различни домакини с надеждата това да подпомага развитието на професионалната общност, а от там и приемната грижа като цяло.