-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Семейна грижа получава още едно детенце

Семейна грижа получава още едно детенце

След успешно сътрудничество между Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/-София, Дирекция ,,Социално подпомагане"/ДСП/-Пирдоп и професионално приемно семейство на 22.03.2011г.  се осъществи настаняване на дете от ДМСГД - Златица в дома на семейството.

Приемниият родител  премина  процес на  подкрепа  по време на напасването и ще продължи да получава подкрепа и супервизия  при адаптацията и отглеждането на детето от специалистите на Областния център по приемна грижа – София област.