-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

Работна среща по приемна грижа

На 21 октомври в Комплекса за социални услуги в Стара Загора се проведе работна среща между екипи по приемна грижа. Центърът за обществена подкрепа в град Първомай гостува на Областния център по приемна грижа в град Стара Загора. Социалните работници от Първомай искаха да научат повече за опита на екипа на Областния център в приемната грижа. Интересът им бе свързан основно с начина, по който се провеждат обученията на кандидати за приемни родители.

Срещата бе водена от двама социални работника от Областния център, които представиха, чрез презентация, процеса приемна грижа и ролята на първия в страната екип по услугата, работещ на областно ниво. В приятелска атмосфера бяха споделени опит и идеи между социалните работници.