-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Работна среща на тема „Напредък в развитието на приемната грижа и необходими промени“

Диана Димова, Изпълнителен директор на сдружение „Самаряни“ посети работна среща на тема „Напредък в развитието на приемната грижа и необходими промени“. Събитието бе организирано по инициатива на УНИЦЕФ на 11.11.2010 година в София. Председателят на УНИЦЕФ за България – Таня Радочай имаше удоволствието да открие срещата. Сред присъстващите беше и председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) - Надя Шабани.

Като основен акцент бе поставено изпълнението на проект „Разширяване на областния модел на приемна грижа в страната“, разработен за деветте областни центрове по приемна грижа. Милена Харизанова, програмен директор „Социални услуги“, УНИЦЕФ предостави любопитна статистика в областта на приемната грижа.

За период от една година са одобрени 119 семейства, като 108 от тях са професионални и само 11 доброволни приемни семейства. Възрастта на приемните родители варира между 30 и 60 години. Впечатление прави, че жените са по-големият процент желаещи да бъдат приемни родители. Към профила на приемните семейства бе пояснено и разпределението им по етническа принадлежност: около 80% българи, 10% роми и 10% турци.

По последни данни, 89 са настанените деца в приемна грижа от началото на проекта. От тях 57 идват от специализирана институция и 28 – от семейство. Като неблагоприятна тенденция се открои факта, че нито едно дете не е настанено по програмата директно от родилно отделение. Проблематиката на този въпрос ще съпътства и следващи срещи и дискусии по темата. 20% от децата, настанени в приемни семейства са на възраст до 3 години, около 30% - от 4 до 6 години и 20% са между 7 и 10 годишни. Около 40- 50% от дечицата са с ромски произход.

Адриан Гут, консултант на УНИЦЕФ, имаше възможността да представи предварителни изводи от междинната оценка на проект „Разширяване на модела на приемна грижа“.