-A A +A
Понеделник 19 Ноември 2018

Популяризиране на приемната грижа в гр. Харманли

Популяризиране на приемната грижа в гр. Харманли

На 29-ти октомври, в град Харманли се проведе среща, инициирана от Дирекция „Социално подпомагане“- Харманли, чиято цел бе популяризирането на приемната грижа на територията на Област Хасково. На срещата присъстваха директори на дирекциите „Социално подпомагане“ и началници на отдел „Закрила на детето“ от общините Хасково, Димитровград, Свиленград, Ивайловград, както и представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково. Като основни гости на събитието домакините поканиха Oбластния център по приемна грижа в Стара Загора, които представиха модела на работа, развиван в Стара Загора от края на 2006 г. Основни акценти на срещата бяха нуждата от приемна грижа, средства за популяризиране на приемното родителство сред обществото, етапите на кандидатстване, обучение и оценяване на кандидати за приемни родители и нужната подкрепа на приемните семейства след настаняването на деца в тях. В подкрепа на колегите си областния център предостави 2 филма, единият от които е подходящ при провеждането на информационна кампания, а другия за обучения на кандидати за приемни родители.

Популяризиране на приемната грижа в гр. Харманли