-A A +A
Понеделник 19 Ноември 2018

План за действие за изпълнение на „Визия за деинституционализация на децата в Република България"

Правителството прие План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Документът има за цел да конкретизира дейностите, задачите, отговорностите и ресурсите за изпълнение на приетата от Министерския съвет в началото на годината стратегия.

Заложените в плана дейности са насочени към изграждане на редица нови социални услуги и подобряване на механизмите за осигуряване на тяхната устойчивост, както и ефикасно използване на ресурсите, което да позволи поетапното закриване на съществуващите специализирани институции.

 

Можете да изтеглите Документа "ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ N42 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 24 НОЕМВРИ 2010" в pdf формат.