-A A +A
Сряда 14 Ноември 2018

Обява за работа

Сдружение "Самаряни" търси да назначи:

Специалист/Мениджър "Социален маркетинг и масмедии"

Изисквания:
- Висше образование;
- Отличен писмен и говорим български език;
- Мн. добър писмен и говорим английски език;
- Мн. добра компютърна грамотност;
- Комуникативна личност.

Предлагаме:
- Провеждане на специализирано вътрешно обучение по “Мениджмънт на социалния маркетинг и комуникация с обществеността”.
- Въвеждащи обучения:
работа с уеб платформи- Joomla и Drupal;
мейлинг лист;
Google Apps;
Въведение в социалната работа;
Запознаване със спецификата на неправителствения сектор;
Работа с конфиденциална информация и политики за закрила на детето;
Социално предприемачество.
- Ясно регламентирани трудови правоотношения;
- Възнаграждение, съответстващо на възлаганите отговорности;
- Възможност за развитие и допълнителна квалификация;
- Работа в млад и динамичен екип.

Необходими документи за кандидатстване:
- Автобиография със снимка;
- Мотивационно писмо на български и английски език, написано собственоръчно от кандидата.

Допълнителни изисквания:
Моля, преди подаване на документи за кандидатстване, кандидатите да са се запознали с визията на организацията, публикувана в приложения документ – „Кратко описание на социалния маркетинг и масмедии“. Същият може да бъде предоставен при поискване от кандидата по e-mail, при невъзможност да бъде приложен към публикуваната обява.

Документите за кандидатстване могат да се подават по електронен път на: ел. адрес: [email protected]
или директно на адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Патриарх Евтимий” № 57
Централно управление на Сдружение „Самаряни“

Срок за подаване на документи: до 27.09.2010 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

В случай на неодобрение, се счита, че кандидатът се съгласява с предварителното условие на организацията, да задържи в архива си подадените от кандидатите документи.

За повече информация:
Сдружение „Самаряни”
Мария Данева тел.: 042/621 083, моб. тел.: 0878/394 224
ел. страница: www.samaritans.bg