-A A +A
Понеделник 22 Октомври 2018

Обучение

На 6 февруари 2009 г. в Областен център по приена грижа, гр. Стара Загора, ще се проведе обучение на тема: "Основи на социалната работа и директна работа с деца". То ще спомогне за усъвършенстване способностите за работа с деца на социалните работници и ще развие техните компетентности. Лектор ще бъде международният консултант по социална работа Кристиян Келбърг.
Той и специалистите по приемна грижа, работят заедно за развитието на услугата от самото начало на стартиране на информационната кампанията "Приеми ме!" до сега. Кристиян Келбърг е бил дълго време социален работник по приемна грижа и е баща на две приемни деца.