-A A +A
Вторник 14 Август 2018

Най-четените Новини

Три информационни срещи по приемна грижа за два дни

На 14 юли 2010 г., от 10.00 часа, в Бюро по труда - гр. Чирпан, ще се проведе информационна среща по приемна грижа. Организатор на срещата е Областния център по приемна грижа, гр. Стара Загора, управляван от Сдружение „Самаряни“. Срещата се провежда със съдействието на чирпанския отдел за закрила на детето и центъра за обществена подкрепа.
На следващият ден /15.07.2010 г./, в сградата на Община Раднево, специалистите по приемна грижа от старозагорския център ще проведат две информационни срещи. 

В петък заседава Комисия за детето

На 19 март 2010 г. /петък/, от 16:00 часа, в стая 711 в сградата на Община Стара Загора ще се проведе заседание на Комисия за детето, на която Диана Димова, изпълнителен директор на Сдружение „Самаряни”, е член. По време на заседанието ще бъдат обсъдени и приети правилата за работа на Комисията и ще бъде разгледана кандидатурата на едно кандидат приемно семейство. Председател на Комисията за детето при Община Стара Загора е д-р Антония Тодорова.

Пет членна група посети Областния център по приемна грижа

 На 2 и 3 февруари 2010 г. на работно посещение в Сдружение „Самаряни” са представители на Сдружение „За един по-добър живот”, Челопек. Целта на посещението на пет членната група от Челопек е да се запознаят с модела на работа по приемна грижа, както и с основните етапи от развиването и планирането на услугата.

Представяне на резултатите от работата на първия Областен център по приемна грижа в страната

От 13:00 до 13:45 часа на 8 октомври 2009 г. в хотел „Мериън палас”, бул. „Руски” № 8 в Стара Загора ще се проведе прес-конференция във връзка със събитие „По пътя към промяната – развиване на услугата приемна грижа в Стара Загора”, на което ще бъде представен модела на работа на първия в страната Областен център по приемна грижа, управляван от Сдружение „Самаряни”.

Гарантиране зачитането на правата на децата настанени в специализирани институции

Гарантиране зачитането на правата на децата настанени в специализирани институции

Всеизвестно е, че семейството е най-доброто място за развитието и благосъстоянието на детето. Понякога обаче се налага децата да бъдат настанявани в специализирани институции. Детето може да изживее това „настаняване” като травматичен опит; ето защо е важно процедурата, организацията и условията за настаняване да спазват правата на тези деца. В своята Препоръка относно правата на децата, настанени в специализирани институции, Съветът на Европа насърчава държавите да приемат законодателни и политически мерки за гарантиране на съответствие с някои основни принципи и стандарти за качество.

Мобилният информационен център по приемна грижа в парк „Зеления клин”

На 16.09.2009 г. от 9.30 часа в парк „Зеления клин”, гр. Стара Загора ще бъде позициониран Мобилният информационен център по приемна грижа. Там социални работници ще разясняват какво е приемна грижа и как можете да станете приемен родител. Ако имате въпроси, заповядайте, ние можем да ви отговорим.

Старозагорци проявяват реален интерес към приемната грижа

Старозагорци проявяват реален интерес към приемната грижа

Днес една семейна двойка от Стара Загора заяви желание да кандидатства за приемно семейство след като посети Мобилният информационен център по приемна грижа в парк „Баня пиперка” и разговаря със социалните работници. Предстоят редица от индивидуални информационни срещи с двойката и евентуалното им включване в предстоящо обучение.
Мобилният център по приемна грижа ще бъде позициониран всяка сряда до края на октомври на различни места в гр. Стара Загора.

Информационна кампания по приемна грижа се проведе в Годеч

Информационна кампания по приемна грижа се проведе в Годеч

В гр. Годеч се проведе информационна кампания свързана с представянето на социалната услуга „Приемна грижа”. Кампанията беше организирана и осъществена с помощта на община Годеч и Дирекция Социално подпомагане – Отдел закрила на детето. В импровизирано студио в центъра на гр. Годеч, TV Своге предостави възможност на екипът от Областния център по приемна грижа да отговаря на въпроси свързани с кандидатстването, утвърждаването и отглеждането на деца в приемни семейства.

Мобилният информационен център по приемна грижа в парк „Тракия”

На 09.09.2009 г. от 9.30 часа в парк „Тракия”, гр. Стара Загора ще бъде позициониран Мобилният информационен център по приемна грижа. Там социални работници ще разясняват какво е приемна грижа и как можете да станете приемен родител. Ако имате въпроси, заповядайте, ние можем да ви отговорим.

Информираха за приемната грижа безработни лица от Вакарел

На 10.08.2010г. в с. Вакарел, екип от Областния център по приемна грижа, информира безработните , полагащи месечния си подпис като активно търсещи работа, за възможността да станат приемни родители. С любезното съдействие на г-н Зашев, кмет на селото се уговори провеждането на информационна среща, която се състоя на 14.09.2010г. от 11.30 ч. в ритуалната зала на кметството. За събитие се разпространиха рекламни материали сред жителите на селото.