-A A +A
Неделя 20 Януари 2019

Най-коментираните Новини

Pазвитие на модела по приемна грижа в други градове на странатa

На 13 и 14 януари 2009 г., в гр. София ще се проведе работна среща във връзка с обсъждане на идеи за развитие на модела по приемна грижа в други градове на страната. До момента само в Стара Загора съществува Областен център по приемна грижа управляван от Сдружение "Самаряни", които набира, оценява и обучава бъдещи приемни семейства. 

Работна среща

Ha 29 януари 2009 г. /четвъртък/, от 12.00 часа в конферентната зала на хотел “Мериан Палас”, Стара Загора, ще се проведе семинар. Покана за участие получи Сдружение „Самаряни”. Организацията ще бъде представлявана от Мария Данева – технически сътрудник. Целта на настоящия семинар е да подпомогне процеса на развитие на нестопанските организации, да създаде структура и методология за оказване на сътрудничество, помощ и координация между неправителствените организации /НПО/ от страната, да повиши информираността за добрите европейски практики, да подпомогне установяването на корективните функции на НПО.

Информационна среща

На 2 февруари 2009 г., от 12.00 ч. в Целодневна детска градина № 34 "Райна Княгиня" ще се проведе информационна среща. Представители на Областен център по приемна грижа ще информират служителите в детската градина за услугата "Приемна грижа" и за начините, по които се става приемен родител.

коледа

По случай Коледните празници, Областен център по приемна грижа, гр. Стара Загора, организира парти за приемните деца, приемните семейства и техните деца. Тържеството ще се проведе на 19 декември 2008 г. /петък/, от 18.00 часа във фоайето на Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Гости ще бъдат повече от 70 души - приемни родители и деца, социални работници от Отдела за закрила на детето, ръководството на Сдружение "Самаряни", доброволци и съмишленици.

изложба

На 18 декември 2008 г. /четвъртък/, от 10.00 часа във фоайето на Областния център по приемна грижа, намиращ се на ул. "Хаджи Димитър Асенов" 87, ет. 5, ще бъде представена изложба на детски рисунки. Тя се организира от специалистите по приемна грижа и е под надслов "Коледа в детските очи". За пръв път над 20 учениците от Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Николаево, ще представят своите творби пред широка публика.

Национална кръгла маса

На 5 февруари 2009 г., от 13.00 ч. в хотел „Родина”, гр. София, ще се проведе национална кръгла маса “Деца в безопасност - Международни стандарти, вътрешноорганизационни политики и процедури за закрила на детето”. Организатори са Център за приобщаващо образование. Сдружение «Самаряни» получи покана за участие на това събитие.
По време на кръглата маса, Център за приобщаващo образование ще отчете резултатите от първата година на проекта, свързан със създаването на мрежа от НПО „Деца в безопасност” и ще направи предложения за промени в действащите взаимоотношения между заинтересованите страни при сигнал за случай на злоупотреба с дете.

кръгла маса

Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Община Пловдив организира кръгла маса по въпросите на приемната грижа по повод приключаването на кампания "Приемна грижа 2008". На срещата са поканени да присъстват представители на единственият екип по приемна грижа към Сдружение "Самаряни". Специалистите ще направят презентация на модела на работа, който до момента популяризират и реализират само в Старозагорска Област. В бъдеще време се очаква, този модел на работа да бъде усвоен и от останалите общини в страната.

Варна

Под патронажа на председателя на Общински съвет Варна ще се проведе Втората национална среща на приемните семейства "Дайте шанс да порасна...!", която се организира от Демократичен съюз на жените "Зорница" - Варна. Покана за участие в срещата получи г-жа Диана Димова - изпълнителен директор на Сдружение "Самаряни". В знак за добро партньорство и взаимодействие в името на децата, на срещата ще присъстват двама социални работници от Областния център по приемна грижа към сдружението и три приемни семейства от гр. Стара Загора.

Покана за освещаване

Сдруженеи "Самаряни" получи покана за участие в Освещаване на православен параклис, под небесната закрила на светите безсребърници Св. Св. Козма и Дамян в Дневния център за възрастни с ментални увреждания и хронични психични проблеми, гр. Стара Загора. То ще се проведе на 10 февруари 2009 г. /вторник/, от 10.30 ч., в сградата на Дневния център, намираща се на ул. "Армейска" №16.

Национална работна среща на НПО

Българският център за нестопанско право /БЦНП/ има удоволствието да Ви покани за участие в национална работна среща на неправителствените организации по въпросите на тяхното включване в процесите на вземане на решения и изработването на политики при взаимодействието им с инстуциите.

Националната работна среща ще се проведе на 27 февруари 2009 г. (петък) в гр. София, в Хотел Радисън, Зала 6, от 10:00 часа.