-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Март 2011

Комисия за детето в Стара Загора

Комисия за детето в Стара Загора

На 25.02.2011 година се състоя Комисията за детето в Стара Загора. По предложение на Областен център по приемна грижа, Стара Загора, разгледани бяха кандидатурите на две семейства, желаещи да бъдат приемни родители.
Взето бе решение едното от тях да бъде препоръчано на директора на Дирекция социално подпомагане за утвърждаване, а другото бе препоръчано за настаняване на второ детенце.

Лаборатория, посветена на приемната грижа

Лаборатория, посветена на приемната грижа

На 28.02.2011г. в Областен център по приемна грижа – София град, се проведе първата Лаборатория, посветена на приемната грижа. Участваха партньори от неправителствени организации, предоставящи услугата, от Регионална дирекция "Социално подпомагане" /РДСП/ и от Отделите за закрила на детето.

Група за подкрепа в Стара Загора

Група за подкрепа в Стара Загора

Социални работници от Областния център по приемна грижа в град Стара Загора и приемни родители проведоха на 23 февруари поредното събиране на групата за подкрепа. В нея взеха участие няколко от домакинствата, в които има настанени приемни деца, от първите четири обучителни групи от 2007 година насам.