-A A +A
Понеделник 21 Май 2018

Декември 2010

Визия за деинституционализация на децата в Република България

Правителството прие План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.