-A A +A
Сряда 14 Ноември 2018

Юли 2010

Информационна среща в кв. "Лозенец"

Информационна среща в кв. "Лозенец"

На 29.07.2010 година (четвъртък) социални работници от Областния център по приемна грижа проведоха информационна среща сред ромската общност в Балкан евангелска църква, кв. „Лозенец” гр. Стара Загора. Това е една от поредицата от планирани подобни срещи на територията на област Стара Загора и са част от информационната кампания на Областния център по приемна грижа в Стара Загора.

Комисия за детето утвърди една приемна майка

На 27 юли 2010 г., от 15.00 часа, в сградата на Община Стара Загора, се проведе заседание на местната Комисия за детето, на която Диана Димова, изпълнителен директор на Сдружение „Самаряни“,  е член.
По време на заседанието беше представена за утвърждаване кандидатурата на една кандидат приемна майка от старозагорска община. Членовете на комисията утвърдиха кандидатурата на кандидатката.

Районен съд - Стара Загора

Росен Чиликов - Председател на Районен съд - Стара Загора

Административен съд - Стара Загора

Пламен Петрунов - Председател на Административен съд - Стара Загора

Окръжен съд - Стара Загора

Тоньо Тонев - Председател на Окръжен съд - Стара Загора

Фондация "Обществен дарителски фонд - Стара Загора"

Фондация "Обществен дарителски фонд - Стара Загора" е учредена на 10 юни 2003 г. Фондът се създаде по инициатива на Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето – Стара Загора, който обединява усилията на десетки неправителствени организации и общественици. Той стана част от Пилотната програма “Обществени фондове и социални предприятия”, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID).

Търговско-промишлена палта - Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора, създадено с цел да подпомага и насърчава стопанската им дейност и да представлява и защитава техните интереси. ТПП - Стара Загора е учредена през 1991 г., през 2001 г. е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Управлява се по двустепенна система от Общо събрание и Управителен съвет.
Председател на Управителния съвет е Олег Стоилов.

Нова информационна среща по приемна грижа в гр. Чирпан

Нова информационна среща по приемна грижа в гр. Чирпан

На 27.07.2010 г., в град Чирпан се проведе информационна среща по приемна грижа в  ромската евангелска църква Виделина. Изявата е част от поредица планирани информационни срещи на територията на община Чирпан, които ще се провеждат съвместно от областния център по приемна грижа – Стара Загора, Център за обществена подкрепа и Отдел „Закрила на дете”, град Чирпан. Информираните хора от тази общност наброяваха около 50 човека. В срещата взе участие и приемен родител с настанено дете в с. Свобода, общ.

Приемни семейства разказват за приемната грижа

Приемни семейства разказват за приемната грижа

Две информационни срещи ще проведат на 27 юли 2010 г. /вторник/, специалистите по приемна грижа от Областния център, управляван от Сдружение „Самаряни“, гр. Стара Загора. Едната информационна среща по приемна грижа ще бъде в гр. Чирпан, а другата ще бъде в гр. Стара Загора. Новият елемент, който ще бъде основен акцент по време на срещите, е включването на приемни семейства. Те ще говорят от първо лице за приемната грижа и ще покажат на заинтересованите лица своят личен житейски пример.

Заседание на местната Комисия за закрила на детето

Заседание на местната Комисия за закрила на детето

На 27 юли 2010 г., от 15.00 часа, в сградата на Община Стара Загора, ще се проведе заседание на местната Комисия за закрила на детето, на която Диана Димова, изпълнителен директор на Сдружение „Самаряни“,  е член.
По време на заседанието ще бъде представена за утвърждаване кандидатурата на едно кандидат приемно семейство от старозагорска община. Председател на Комисията за детето при Община Стара Загора е д-р Антония Тодорова.