-A A +A
Четвъртък 15 Ноември 2018

Май 2009

Сбирка на групата за подкрепа на приемните родители от област Стара Загора

На 28 май 2009 година от 18:00 часа в сградата на Комплекса за социални услуги ще се състои поредната сбирка на групата за подкрепа на приемните родители от област Стара Загора.

Информационна среща в СОУ „Христо Ботев” – град Павел баня.

На 28 май 2009 година от 13:00 часа социалните работници от Областния център по приемна грижа град Стара Загора ще проведат информационна среща в СОУ „Христо Ботев” – град Павел баня.

Информационна среща в СОУ „Христо Ботев” – град Павел баня

На 28 май 2009 година от 13:00 часа социалните работници от Областния център по приемна грижа град Стара Загора ще проведат информационна среща в СОУ „Христо Ботев” – град Павел баня.

Обучение по приемна грижа

Днес от 13 часа социалните работници от Областния център по приемна грижа ще преминат през поредното си обучение. Темата на тренинга е „Извеждане на деца от приемно семейство.” В обучението освен от екипа по приемна грижа ще се включат и социални работници от Отдел „Закрила на детето” в град Стара Загора.

Съвместно обучение на Областния център по приемна грижа и Отдела "Закрила на детето"

Днес от 13 часа социалните работници от Областния център по приемна грижа ще преминат през поредното си обучение. Темата на тренинга е „Извеждане на приемни деца от приемно семейство.”

Работно посещение в Областния център по приемна грижа

На 15 май 2009 година на работно посещение в Областния център по приемна грижа бяха социалните работници от „Центъра за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ) от гр. Добрич.

Социални работници от Областния център по приемна грижа посетиха изложба

Социални работници от Областния център по приемна грижа посетиха изложба

Социални работници от Областния център по приемна грижа посетиха изложба на детски рисунки и макети по повод Международния ден на паметниците на културата в читалището на гр. Гурково. Децата, които взеха участие са от училище „Св. Св. Кирил и Методий” – село Паничерево, община Гурково.

Обмяна на опит в гр.Велико Търново

Областният център по приемна грижа към Сдружение „Самаряни” гр. Стара Загора получи покана за участие в среща за обмяна на опит. Темата е „Работата по приемна грижа в България”. Тя ще се проведе на 13 май 2009 год. в гр.Велико Търново в сградата на Европейския информационен център от 10:00 часа.

Обучение на персонала на Малките групове домове

На 13 май 2009 година социални работници от Областния център по приемна грижа ще проведат обучение по приемна грижа на персонала на Малките групови домове (МГД). Обучението ще бъде целодневно и в него ще се включат 15 души от тази алтернативна услуга в полза на децата лишени от родителска грижа.

Информационна среща в град Гурково

В края на април 2009 година социални работници от Областния център по приемна грижа – гр. Стара Загора проведоха информационна среща в град Гурково. Тя се състоя в местната Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност”.