-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Февруари 2009

Национална работна среща на НПО

Българският център за нестопанско право /БЦНП/ има удоволствието да Ви покани за участие в национална работна среща на неправителствените организации по въпросите на тяхното включване в процесите на вземане на решения и изработването на политики при взаимодействието им с инстуциите.

Националната работна среща ще се проведе на 27 февруари 2009 г. (петък) в гр. София, в Хотел Радисън, Зала 6, от 10:00 часа.

Българската действителност в българските домове за деца без родителска грижа

Едва ли за някой, запознат със социалната действителност в България, е изненада, че тя заема първо място сред европейските страни по брой на изоставени бебета и деца до тригодишна възраст.

група за подкрепа

На 26 февруари от 18 часа в сградата на Комплекса за социални услуги ще се състои група за подкрепа на приемни родители. Тя се провежда всеки месец. В групата участие вземат приемни родители от първите две обучителни групи подготвени след създаването на екипа по приемна грижа.

Езици, застрашени от изчезване

Езици, застрашени от изчезване

Майчиният език оказва силно влияние за формиране и запазване идентичността на всеки един човек.
Според последните проучвания по света има около 6000 говорими езика.

обучение приемна грижа

През следващата седмица (23-26 февруари) продължава обучението по приемна грижа. То се провежда в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора на адрес улица "Христо Ботев" 205.

обучение

На 20 февруари от 9 часа в офиса на Областния център по приемна грижа ще се проведе обучение на тема "Книга по житейската история на детето". Обучител ще бъде шведският специалист по приемна грижа Кристиян Келбърг, а участници, работещите в ОЦПГ.

обмяна на опит

На 18 февруари Областният център по приемна грижа беше посетен от социални работници от Центъра за обществена подкрепа в град Разград. Центърът се управлява от сдружение „ЖАНЕТА”. Социалните работници от Областния център по приемна грижа и тези от ЦОП - Разград в продължение на няколко часа обсъждаха механизмите, по които се осъществява приемната грижа от двете организации.

изложба деца

От девети февруари в сградата на Областен център по приемна грижа тече изложба на тема „Нека повече деца да намерят своите семейства”. Изложбата е съставена от рисунки, кукерски маски и други арт произведения.

детска изложба

По случай две години от стартирането на информационната кампания по приемна грижа, специалистите по приемна грижа организират изложба на детски рисунки. Тя ще се проведе на 12 февруари, от 10.00 ч., в Областния център по приемна грижа / ул „Хаджи Димитър Асенов” № 87, ет. 5 /.
Изложбата ще открие г-жа Мария Динева – заместник-кмет на Община Стара Загора. Специален гост на събитието ще бъде приемният родител на първото настанено от началото на кампанията приемно дете.

Министерство на здравеопазването отличи "Самаряни"

Сдружение “Самаряни” получи „МНОГО ДОБРА” оценка за дейността си.
На 02.02.2009 г., Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза взе, на редовното си заседание, решение да поднови договорните отношения между Министерството на здравеопазването и Сдружение „Самаряни”. Това решение беше взето в следствие на проведена външна независима оценка на ефективността на дейността на Сдружение „Самаряни”, във връзка с работата му по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.
Външната оценка имаше за цел да оцени административния, управленския и изпълнителски капацитет за изпълнение на възложените дейности по Програмата, както и да верифицира и оцени качеството на отчетените данни за постигнатите резултати от Сдружението.
Независимият оценител, „Одиторска и счетоводна компания Бул-одит ООД”, избрана на конкурсен принцип, проведе оценка на всички организации, работещи по Програмата. Оценката на Сдружение „Самаряни” е „МНОГО ДОБРА”.