-A A +A
Неделя 20 Януари 2019

381 деца намериха своите семейства

381 деца намериха своите семейства

WEB страница: znam.li
Към 31 март в България има 431 приемни семейства, в които се отглеждат и възпитават 381 деца.
Данните бяха изнесени при официалния старт на националната кампания за приемна грижа "Всяко дете иска семейство", която ще продължи до края на лятото.
Кампанията цели да повиши чувствителността и информираността на обществото по темата за  приемната грижа. Успешното развитие на услугата като алтернатива на социалните домове за деца е ключов елемент от реформата на системата за грижи за децата.
Министър Тотю Младенов обобщи статистиката: в България има 137 специализирани институции за деца, в които се отглеждат  7587 малчугани. Основната цел на социалното ведомство е грижата за децата без родители да деинституционализиране на грижата за деца.
През март 2010 г. правителството прие национална стратегия "Визия за деинституционализацията на деца в България", припомни министър Младенов и посочи, че този документ именно създава стратегическата рамка на новия подход.
"Очаква се в дългосрочен план, в рамките на 15 години, да се достигне до пълно закриване на класическия тип институции",заяви министър Младенов.
"Именно приемната грижа е социалната услуга, която дава реална възможност за това. С общи усилия трябва да бъде намерен подходът за по-сериозното навлизане й в обществото вид социална услуга, която има за цел да защити децата в риск", допълни той.
По думите на Тотю Младенов в момента приемната грижа е сравнително нов вид социална услуга в България, която не е добре развита. Страната ни обаче взима пример от добрите европейски практики.
Събина Събева от Международната социална служба подчерта, че приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда. Целта е да живеят при максимално добри условия и да получат и възможност за развитие.
УНИЦЕФ в партньорство с неправителствените организации Международна социална служба, Институт по социални дейности и практики и сдружение "Самаряни" работят по създаването на областен модел за развитието на услугата "приемна грижа".
Създадени са областни екипи по приемна грижа, които търсят, обучават и подкрепят кандидати за приемни семейства, както и вече одобрени приемни семейства.
Екипите са в 9 области на страната: София - град, София - област, Габрово, Перник, Стара Загора, Смолян, Търговище, Шумен и Велико Търново.
В рамките на кампанията е отворена и национална информационна линия на тел. 0700 12 170, на която всеки може да получи информация.
На старта на кампанията дойдоха и приемни семейства, които не криеха вълнението си и удовлетворението си, че им е дадена възможността да дават любов и грижа на деца, лишени от родителска обич.
Вижте интервюто със Събина Събева от Международната социална служба и една от приемните майки!