-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Стартира Национална кампания за приемна грижа "Всяко дете иска семейство"

Стартира Национална кампания за приемна грижа "Всяко дете иска семейство"

WEB страница: news.stara-zagora.org

Вчера бе даден официален старт на национална кампания за приемна грижа "Всяко дете иска семейство" на УНИЦЕФ България. На пресконференцията присъстваха представители на водещите институции, които работят за закрила на правата на децата. Сред тях бяха: Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика; Валентина Симеонова, зам. министър на труда и социалната политика; Надя Шабани, председател на Държавна агенция за закрила на детето; Ивайло Иванов, изпълнителен директор на АСП; Събина Събева, Международна социална служба; Нели Петрова, Институт по социални дейности и практики; Иван Димитров, сдружение "Самаряни", както и много приемни родители от цялата страна.
«Няма по- добра среда за едно дете, от семейната. Връзката с родителите изгражда емоционална стабилност у децата и ги прави по-уверени в себе си. Само тогава те могат да бъдат добри в училище, да успеят в кариерата си и да бъдат уважавани в обществото» заяви Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България. Тя изрази увереност, че с подкрепата на медиите и силната политическа воля на правителството, може да се изгради една по-добра система за грижа за децата. Министър Тотю Младенов поздрави и благодари на УНИЦЕФ за инициативата. Той представи целите на правителството заложени в Националната стратегия за деинституционализацията в България, за изпълнението на която ще допринесе развитието на приемната грижа. По данни на МТСП към момента над 7500 деца живеят в 137 институции в страната. Тези цифри отразяват мащаба на проблема и определят за значението за развитието на услугата приемна грижа в България.
Информационната кампанията ще обхване периода април – август 2010г. Нейна водеща цел е да повиши чувствителността и информираността на обществото относно приемната грижа, като провокира интереса на широката общественост и привлече нови кандидати за приемни родители в страната. Успешното развитие на услугата приемна грижа като алтернатива на институциите за деца, е ключов елемент от реформата на системата за грижи за децата.
Събина Събева от Международна социална служба направи кратко представяне на целите, дейностите и очакваните резултати на проекта. „Целта ни не е просто да увеличим броя на приемните семейства, но и да предложим една качествена услуга. В края на този проект очакваме рязко намаляване на броя на децата в институции и повече деца настанени в приемни семейства.”, заяви тя. Създадени са вече девет областни центъра по приемна грижа в девет области в страната: София-град, София област, Габрово, Перник, Стара Загора, Търговище, Смолян, Шумен и Търново. Вече са сформирани областни екипи по приемна грижа, които търсят, обучават и подкрепят кандидати за приемни семейства, както и вече одобрени приемни семейства. От скоро функционира и национална информационна телефонна линия на тел. 0700 12 170, на която всеки може да получи повече информация. Националната телефонна линия ще обслужва екипа по приемна грижа към Сдружение «Самаряни», гр. Стара Загора.
Специални гости на събитието бяха приемни семейства от цялата страна. Те споделиха своя опит, радост и страхове, пред които са изправени в трудната и отговорна задача да бъдат приемни родители. На въпроса „какво ви накара да станете приемни родители”, семейство Дукови отговориха: „Искахме да дадем шанс на още едно дете да расте обичано и щастливо. Имаме голяма дъщеря, която вече е поела по пътя си.”
„Горда съм от това, че мога дам топлина и обич на две деца. Грижата за дете е нещо безгранично ценно.”, сподели Мария Кръстева, приемна майка на 2 братчета.
„Ние успяхме да върнем радостта в очите на децата. Те не знаеха какво означава семейство. Вече две години са при нас и промяната е огромна.”, разкри Светлозар Георгиев, приемен баща.

Какво представлява приемната грижа?
Приемната грижа представлява временно настаняване и отглеждане на деца, тъй като родителите им не са в състояние да полагат грижи за тях за определен период. Тя позволява на тези деца да растат в семейна среда, а на техните родители да получат подкрепа за развитие на своите родителски умения. Целта е децата да получат максимално добра грижа и възможност за развитие. Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции. Тя е част от процеса на деинституционализация в България и трябва да бъде съчетана с услуги и подкрепа към семействата, за да няма изоставени деца.Към момента в България има 431 приемни семейства, 242 от които са професионални. Броят на настанените деца е 381.