-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

Стартира национална кампания за приемна грижа

Стартира национална кампания за приемна грижа

WEB страница: econ.bg

След 15 години може би няма да съществува класическият тип специализирани институции за деца
Всяко дете иска семейство, деца, МТСП, приемна грижа, Тотю Младенов "Министерството на труда и социалната политика (МТСП) поставя подкрепата на децата и семейството в центъра на своята работа", обяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на пресконференция днес, на която беше обявен стартът на национална кампания на УНИЦЕФ за приемна грижа.
Той съобщи, че в България съществуват 137 специализирани институции за деца, в които към края на 2009 година са отглеждани 7 587 деца.
В България има 431 приемни семейства към 31 март 2010 г., от които 242 са професионални.
Децата, които са настанени в приемно семейство, са 381. Подадените заявления за доброволни и професионални приемни семейства са общо 257. Само през първото тримесечие на 2010 г. са подадени 69 заявления. Тези данни представи министър Младенов в своето изказване.
През март 2010 г. Министерският съвет прие национална стратегия "Визия за деинституционализацията на деца в България", припомни министър Младенов и посочи, че тя създава стратегическата рамка на новия подход.
"Очаква се в дългосрочен план, в рамките на 15 години, да се достигне до пълно закриване на класическия тип институции", заяви министър Младенов.
Националната кампания за приемна грижа "Всяко дете иска семейство" ще обхване периода април - август 2010г. Тя цели да повиши чувствителността и информираността на обществото относно тази социална услуга. Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда. Целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие.
УНИЦЕФ в партньорство с неправителствените организации, Международна социална служба, Институт по социални дейности и практики и Сдружение Самаряни, работят по създаването на областен модел за развитието на услугата "приемна грижа".
Основна част от работата е кампанията за повишаване чувствителността и информираността на обществото относно тази социална услуга, както и за усъвършенстване на нормативната уредба и нейното прилагане. Създадена е и национална информационна телефонна линия на тел. 0700 12 170, на която всеки може да потърси повече информация.