-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

Започна национална кампания за популяризиране на приемната грижа

Започна национална кампания за популяризиране на приемната грижа

Диана Христакиева, WEB страница: bnr.bg

 Всяко дете иска семейство.„Всяко дете иска семейство" – това е мотото на започналата в България национална кампания за популяризиране на приемната грижа. Инициативата за провеждането й е на УНИЦЕФ България, а партньори в начинанието са Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и неправителствени организации, ангажирани с проблемите на децата и семейството. Кампанията ще обхване периода април-август 2010 година, като главната й цел е да повиши чувствителността и информираността на обществото по въпросите на приемното родителство и ползата от него както за децата, така и за приемните родители. „Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда, да не изпитват изолацията на институциите, да имат свои близки хора, с които да споделят живота си, проблемите и радостите си” – обясни г-жа Таня Радочай представител на УНИЦЕФ за България. От своя страна министърът на труда и социалната политика, Тотю Младенов изтъкна, че кампанията е изключително навременна и е във връзка с приетата през март от Министерския съвет национална стратегия за извеждането на децата от институциите. Министър Младенов посочи, че крайната й цел е в рамките на 15 години да се постигне пълното закриване на класическия тип институции за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа : „Развитието на приемната грижа в национален мащаб е една от основните дейности, чрез които ще бъдат постигнати заложените в стратегията цели – допълни Тотю Младенов. – Приемната грижа е нова социална услуга в нашата страна, но тя е доказала своята значимост в осигуряването на алтернативна семейна среда за нашите деца, които не могат да бъдат отглеждани от собствените си родители по различни причини. Въпреки че приемната грижа все още не е добре развита в България, на този етап ние вече черпим опит за нейното усъвършенстване не само от европейските практики, но и от добрите практики в нашата страна, част от които са реализирани с подкрепата на УНИЦЕФ и на гражданския сектор.”
По данни на социалното министерство в България съществуват 137 специализирани институции за деца, в които към края на 2009 година са отглеждани 7 587 деца. В България има 431 приемни семейства към 31 март 2010 г., от които 242 са професионални. Децата, които са настанени в приемно семейство, са 381. През тази година социалното министерство е заложило 7,4 млн. лева за финансиране на приемната грижа, съобщи директорът на Агенцията за социални подпомагане Ивайло Иванов. Той обясни още, че доброволните приемни родители получават средства за издръжка на детето, а професионалните приемни семейства получават и заплата за отглеждането му, която се определя в зависимост от броя на отглежданите деца, но не може да бъде по-висока от 360 лева месечно. УНИЦЕФ и неправителствените организации Международна социална служба, Институт по социални дейности и практики и Сдружение „Самаряни" работят по създаването на областен модел за развитието на услугата "приемна грижа". Създадени са областни екипи по приемна грижа, които търсят, обучават и подкрепят кандидати за приемни семейства, както и вече одобрени приемни семейства. Екипите са в девет области, сред които и София.”