-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Започва национална кампания за приемна грижа “Всяко дете иска семейство”

Започва национална кампания за приемна грижа “Всяко дете иска семейство”

WEB страница: az-jenata.bg

Децата, лишени от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат и да бъдат обичани... точно както всички останали деца. Не е трудно да бъдеш приемен родител, нито да помогнеш “Приемна грижа” да стигне до възможно най-много деца.

Какво? Представяне на национална кампания за приемна грижа “Всяко дете иска семейство”, която ще обхване периода април – август 2010 г.
Кога? 20 април (вторник) 2010 г., 12 ч.
Къде? Прес клуб на БТА, бул. “Цариградско шосе” 49, гр. София
Кой? Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика; Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България; Валентина Симеонова, зам. министър на труда и социалната политика; Надя Шабани, председател на Държавна агенция за закрила на детето; Представител на АСП; Събина Събева, Международна социална служба; Нели Петрова, Институт по социални дейности и практики; Иван Димитров, сдружение “Самаряни”; Приемни семейства от страната.
Защо?
Кампанията цели да повиши чувствителността и информираността на обществото относно приемната грижа.

Реклама
Успешното развитие на услугата приемна грижа като алтернатива на институциите за деца, е ключов елемент от реформата на системата за грижи за децата.
Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда. Целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие. Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции. Тя е част от процеса на деинституционализация в България и трябва да бъде съчетана с услуги и подкрепа към семействата, за да няма изоставени деца.
УНИЦЕФ в партньорство с неправителствените организации Международна социална служба, Институт по социални дейности и практики и Сдружение Самаряни, работят по създаването на областен модел за развитието на услугата приемна грижа.
Създадени за областни екипи по приемна грижа, които търсят, обучават и подкрепят кандидати за приемни семейства, както и вече одобрени приемни семейства. Екипите са в девет области: София-град, София област, Габрово, Перник, Стара Загора, Търговище, Смолян, Шумен и Търново. Основна част от работата е застъпническата кампания за повишаване чувствителността и информираността на обществото относно тази социална услуга, както и за усъвършенстване на нормативната уредба и нейното прилагане. Създадена е национална информационна телефонна линия на тел. 0700 12 170, на която всеки може да получи повече информация.
* * *
Знаем ли какво е приемна грижа?
Нуждата от приемна грижа за деца, пострадали от насилие
Лишени от родителски грижи деца
Приемните родители – полезни за умственото развитие на децата