-A A +A
Понеделник 21 Януари 2019

Всяко дете иска семейство

Всяко дете иска семейство

WEB страница: znam.li

Във вторник бе даден официален старт на национална кампания за приемна грижа “Всяко дете иска семейство” на УНИЦЕФ България.
“Няма по-добра среда за едно дете от семейната. Връзката с родителите изгражда емоционална стабилност у децата и ги прави по-уверени в себе си.
Само тогава те могат да бъдат добри в училище, да успеят в кариерата си и да бъдат уважавани в обществото”, заяви Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.
Тя изрази увереност, че с подкрепата на медиите и силната политическа воля на правителството може да се изгради една по-добра система за грижа за децата.
Министър Тотю Младенов представи целите на правителството, заложени в Националната стратегия за деинституционализацията в България, за изпълнението на която ще допринесе развитието на приемната грижа.
По данни на МТСП към момента над 7500 деца живеят в 137 институции в страната. Тези цифри отразяват мащаба на проблема и определят значението за развитието на услугата приемна грижа в България.
Събина Събева от Международна социална служба направи кратко представяне на целите, дейностите и очакваните резултати на проекта.
“Целта ни не е просто да увеличим броя на приемните семейства, но и да предложим една качествена услуга. В края на този проект очакваме рязко намаляване на броя на децата в институции и повече деца, настанени в приемни семейства”, заяви тя.
Сред водещите задачи пред партньорските организации бяха изведени създаването на единен областен модел за развитието на услугата “приемна грижа” и единна обучителна програма за кандидати за приемни родители и за обучители”.
Информационната кампания ще обхване периода април–август 2010 година. Нейна водеща цел е да повиши чувствителността и информираността на обществото относно приемната грижа, като провокира интереса на широката общественост и привлече нови кандидати за приемни родители в страната.
Успешното развитие на услугата приемна грижа като алтернатива на институциите за деца е ключов елемент от реформата на системата за грижи за децата.
Създадени са девет областни центъра по приемна грижа в девет области в страната: София-град, София-област, Габрово, Перник, Стара Загора, Търговище, Смолян, Шумен и Търново.
Вече са сформирани областни екипи по приемна грижа, които търсят, обучават и подкрепят кандидати за приемни семейства, както и вече одобрени приемни семейства.
Отскоро функционира и национална информационна телефонна линия на тел. 0700 12 170, на която всеки може да получи повече информация.