-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Лаборатория, посветена на приемната грижа

Лаборатория, посветена на приемната грижа

На 28.02.2011г. в Областен център по приемна грижа – София град, се проведе първата Лаборатория, посветена на приемната грижа. Участваха партньори от неправителствени организации, предоставящи услугата, от Регионална дирекция "Социално подпомагане" /РДСП/ и от Отделите за закрила на детето.

Дискутиран беше конкретен казус от практиката на Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/ - София. Споделени бяха различни становища. Работещите по случая получиха обратна връзка от колеги. В резултат на обсъждането възникнаха нови идеи за продължаване на работата по случая.

 

Лабораторията ще се провежда всеки последен понеделник на месеца от 15:30ч. в сградата на ОЦПГ - София, ул. „Пиротска” 175. Телефон за контакт 02/920 42 38.