-A A +A
Неделя 20 Януари 2019

Комисията по приемна грижа в Стара Загора се събра за трети път

Комисията по приемна грижа в Стара Загора се събра за трети път

На 09.10.2012 година Комисията по приемна грижа към Регионалната дирекция социално подпомагане (РДСП) в област Стара Загора проведе своето трето заседание. От края на септември Комисията се събира всяка седмица и разглежда кандидатурите на различни семейства. Председателят на Комисията по приемна грижа е директорът на РДСП – Стара Загора. 

На последното заседание на Комисията, в която участват утвърден приемен родител с вече настанено приемно дете, психолог, представител на Отдел „Закрила на детето“ и двама души от РДСП, беше разгледан социално-оценъчният доклад на семейство от община Казанлък. Той беше представен от единия от социалните работници, провели проучването, който е част от екипа на Центъра по приемна грижа в град Стара Загора. На срещата присъства и още един представител на доставчика – Сдружение „Самаряни“. Все още не е потвърдено дали и през следващата седмица ще има заседание на Комисията по приемна грижа.