-A A +A
Петък 17 Август 2018

Кандидати за приемни родители минаха обучение

Кандидати за приемни родители минаха обучение

В началото на седмицата приключи поредното обучение на кандидати за приемни родители, водено от социалните работници от Областния център по приемна грижа в град Стара Загора. В тренинга се включиха пет домакинства от областта, които имат желание да се грижат за дете в нужда. Кандидатите бяха от общините Казанлък, Чирпан и Стара Загора.

В обучителната група имаше кандидати за приемни родители от три различни етноса – български, ромски и турски. Те присъстваха през всичките дни на обучението.

Обучението за приемни родители, което се провежда от екипа на Областния център по приемна грижа цели да запознае кандидатите със същността на този вид социална услуга, да им помогне да вземат решение дали биха искали да станат приемни родители. Тренингът е част от процеса на оценка на участниците. Той помага на социалните работници да придобият по-добре представа за кандидатите и за техните възможности да се грижат за дете в риск.

Последното обучение, организирано от Областния център по приемна грижа в град Стара Загора бе водено от двама социални работника и се проведе в интерактивна форма. То включваше различни ролеви игри, дискусии, работа в малки групи, прожекции на тематични филми и преживелищни упражнения. Социалните работници от Центъра очакват до края на календарната година да съберат хора за още една обучителна група.

Кандидати за приемни родители минаха обучение
Кандидати за приемни родители минаха обучение
Кандидати за приемни родители минаха обучение