-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Информационна среща в Център за обществена подкрепа, гр. Чирпан

Информационна среща в Център за обществена подкрепа, гр. Чирпан

Днес от 11,00ч. бе проведена информационна среща в ЦОП Чирпан, която бе с участието на ОЗД Чирпан и колеги от ЦОП-а. На срещата присъстваха четири семейства от ромски произход, проявяващи силен интерес към приемна грижа. Две от семействата бяха от Чирпан, а другите две от с. Гита.

Информационна среща в Център за обществена подкрепа, гр. Чирпан
Информационна среща в Център за обществена подкрепа, гр. Чирпан