-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Информационна инициатива по приемна грижа в Пирдоп

Информационна инициатива по приемна грижа в Пирдоп

На 27.09.11г., от 11ч.-13.00ч, социални работници от Областния център по приемна грижа - София  проведоха в гр. Пирдоп  информационна инициатива по приемна грижа. Поканени бяха младежи доброволци на Българския червен кръст.

Социалните работници от ОЦПГ- София област обясняваха на проявилите интерес граждани същността и спецификите на приемната грижа, видовете приемна грижа и процедурата по кандидатстване.