-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

Какви видoве приемна грижа има?

Приемната грижа предлага алтернатива на отглеждането в детски дом и осигурява на децата възможност да живеят в семейство за кратък или по-дълъг период от време в зависимост от техните нужди. Приемната грижа осигурява подкрепа за семейства в криза, като им предлага временна грижа за децата им, докато се разрешат проблемите на семейството. Приемните родители работят заедно със социалния работник, за да се постигне връщането на детето при семейството му. Те помагат за поддържането на здрави връзки между детето и роднините му, докато то живее в приемното семейство. Основната цел на приемната грижа е детето да се върне в собственото си семейство възможно най-бързо. Понякога, обаче усилията в тази насока се оказват неуспешни и за детето трябва да се направят други планове. Някой деца са били изоставени от родителите си или са живели за дълъг период по домове. Те се нуждаят от сигурността на постоянното настаняване в семейството, което приема да се за тях, докато са готови за самостоятелен живот.