-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Заседание на Комисията за детето в Стара Загора

Заседание на Комисията за детето в Стара Загора

На 26.07.2011 година беше свикана Комисията за детето към Община Стара Загора. По предложение на Областен център по приемна грижа Стара Загора бяха разгледани кандидатурите на пет семейства, желаещи да бъдат приемни родители. Членовете на комисията взеха решение и петте семейства да бъдат препоръчани на директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора за утвърждаване.

Петте семейства ще бъдат професионални приемни родители. Те са на различна възраст, 3 от тях от град Стара Загора и 2 от селските райони на общината.

Проект „Разширяване на модела на приемна грижа в България" се реализира в периода октомври 2009 - декември 2011 г. в 9 области в страната - Стара Загора, Търговище, Велико Търново, Габрово, Смолян, София- град, София област, Шумен, Перник и се изпълнява от 3 неправителствени организации – сдружение „Самаряни", фондация „Международна социална служба - България", сдружения „Институт за социални дейности и практики".

От старта на проекта до настоящия момент общо в 9 области са набрани, обучени и утвърдени над 250 семейства, в които са настанени 220 деца.