-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Група за подкрепа в Стара Загора

Група за подкрепа в Стара Загора

На 15 май 2011 година в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора се проведе редовната среща на групата за подкрепа на приемни родители. Събирането се организира и води от социални работници от Областния център по приемна грижа и се провежда веднъж месечно. В групата предимно вземат участие приемни родители, живеещи в община Стара Загора. На последната сбирка присъстваха пет домакинства.

Освен за случващото се в приемните семейства приемните родители разговаряха и относно идеята на държавните институции за професионализация на приемната грижа. Бяха обсъдени евентуалните плюсове и минуси при реализирането й. Докато приемните родители провеждаха своята среща за техните приемни и рождени деца се грижеха и занимаваха доброволци към Областния център. Според направената договорка, в края на групата за подкрепа, следващото събиране на приемните родители ще бъде на 15 юни.