-A A +A
Четвъртък 13 Декември 2018

група за подкрепа

На 26 февруари от 18 часа в сградата на Комплекса за социални услуги ще се състои група за подкрепа на приемни родители. Тя се провежда всеки месец. В групата участие вземат приемни родители от първите две обучителни групи подготвени след създаването на екипа по приемна грижа.
На срещата се предвижда да се подпише отвореното писмо, изготвено от приемните родители, което те планират да изпратят до институциите отговорни за развитието на приемната грижа в България.