-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

В Стара Загора започва обучение на кандидати за приемни родители

Няколко дни преди края на 2010 година, социалните работници от Областния център по приемна грижа в Стара Загора стартират четвъртата поред обучителна група на кандидати за приемни родители, за тази година.

Обучението ще бъде, както винаги в група и ще включва четири различни домакинства от област Стара Загора. Интересното е, че и четирите семейства са от различни общини.

В тренинга ще се включат семейства от община Гълъбово, община Раднево, община Стара Загора и община Казанлък.

Съставът на групата е доста разнообразен. В нея ще участват кандидати от 33 години до 60 години. Сред участниците ще има от ромски и от български етнос. Някои от тях кандидатстват за доброволно приемно семейство, а други за професионално такова.

Обучението ще продължи около 40 академични часа, пръснати в малко над 4 дена. То започва на 18-ти декември и по план ще приключи на 8 януари, през новата 2011 година. В него се използват интерактивни методи. Прилагат се ролеви игри, прожектират се филми за приемната грижа, използват се дискусии и работа в малки групи, за да се помогне на кандидатите да си се представят в ролята на бъдещи приемни родители, грижещи се за приемни деца. Представя се и, по подходящ и достъпен начин, теоретичен материал, необходим на кандидатите, за да разберат последствията, които оказват, върху развитието на децата, изоставянето им или неглижирането им в семейна среда. Ще бъде разяснена теорията за привързаността, залегнала в основата на приемната грижа, етапите на скърбене, през които минава всяко дете, израснало извън семейството си.

Базовият тренинг по приемна грижа ще се води през всичките дни от двама обучители от Областния център по приемна грижа в Стара Загора, които също така са и социални работници, работещи с приемни семейства и деца.

Обучението ще се проведе в залата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора, управляван от сдружение „Самаряни“, което ръководи и Областния център по приемна грижа.

Идеята на обучението е не само да подготви и да оцени кандидатите за приемни родител, но да им даде възможност да направят информиран избор дали искат да продължат с процедурата за кандидатстване или предпочитат да се откажат на този етап.