-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Братче и сестриче - заедно в своя нов дом

Братче и сестриче - заедно в своя нов дом

16 май 2011 година бе щастлив за социалните работници от Областния център по приемна грижа в град Стара Загора. На този ден бяха изведени две деца от институция, намираща се в близост до град Казанлък и бяха настанени в приемно семейство.

Децата са братче и сестриче и повече от две години живеят в дома. Момченцето е на близо пет години, а момиченцето - на 3 годинки.

Приемното семейство, което ще бъде професионално, живее в община Гълъбово и се съгласи да полага грижи и за двете деца, за да не се разделят те.

Преди да се осъществи настаняването бяха проведени няколко опознавателни срещи между приемните родители и децата, в присъствието на социални работници, които протекоха много добре.

За да може настаняването на децата да мине гладко социалните работници от Областния център и от ОЗД – Казанлък проведоха среща и с рождените родители на двете деца. На тази среща те запознаха приемното семейство с биологичните родители на дечицата.