-A A +A
Четвъртък 17 Януари 2019

Pаботна среща на тема "Напредък в приемната грижа"

На 10 и 11 февруари 2011 година, ще се състои работна среща на тема "Напредък в приемната грижа". Ще се включат представители на сдружение "Самаряни" ( Диана Димова - изпълнителен директор, Иван Димитров - ръководител ОЦПГ, Стара Загора и Ивайло Ябълкаров - специалист по приемна грижа), УНИЦЕФ, Международна социална служба, Институт за социални дейности и практики.

На срещата ще се обсъжда напредъкът по проект "Приемна грижа", ще се представят формиралите се проблеми в работата по приемна грижа, чрез разглеждане на проблемни случаи от ОЦПГ и ОЗД. Засегната ще бъде темата за развитието на децата в приемна грижа и начините за подкрепа.