-A A +A
Неделя 20 Януари 2019

Удостоверение за регистрация на ОЦПГ, гр. Стара Загора

Удостоверение за регистрация на ОЦПГ, гр. Стара Загора

Удостоверение за регистрация на Агенция социално подпомагане № 422-03
Дата на издаване: 13.10.2009 г.
Издадено на: Сдружение "Самаряни"
Обучение, консултиране и подкрепа на кандидати за приемни родители, приемни родители и техните семейства.