-A A +A
Thursday 24 January 2019

Frequently asked questions

Въпрос 1: Аз искам да стана приемен родител и се питам, има ли значение възрастта ми?
Отговор: За да станете приемен родител трябва да сте пълнолетен, в добро здраве и с достатъчно време и желание да се грижите за едно дете.Въпрос 2: Необходимо ли е да бъда омъжена, за да стана приемна майка?
Отговор: За да станете приемна майка е достатъчно да имате желание и да обичате децата. Не е задължително да сте омъжена.Въпрос 3: Може ли съжители без сключен граждански брак да станат приемно семейство?
Отговор: Няма никакви пречки съжители да станат приемно семейство. За това не необходимо да имат сключен граждански брак.Въпрос 4: Какви са децата, които се настаняват в приемни семейства?
Отговор: Това са деца, чиито родители не могат да се грижат за тях поради болест, бедност или криза в семейните взаимоотношения, а също така и деца, на чиито родители са отнети родителските права или са починали.Въпрос 5: Може ли пенсионер да стане приемен родител?
Отговор: Да, може пенсионер да стане приемен родител, ако е в добро здраве, обича децата и има сили и възможности да се грижи за тях.Въпрос 6: Необходимо ли е кандидатите за приемно семейство да имат собствено жилище?
Отговор: Не е необходимо кандидат-приемното семейство да притежава собствено жилище. То може да живее под наем и въпреки това да е в състояние да осигури нормални условия за отглеждането на дете.Въпрос 7: Ние имаме собствено дете. Може ли да вземем приемно дете?Отговор: Би било чудесно! Практиката показва, че приемното дете се чувства най-добре и се адаптира най-бързо в семейството, където има и други деца. Разбира се, че такова семейство може да стане приемно.Въпрос 8: Приемното семейство със собствени средства ли трябва да отглежда детето?
Отговор: Доброволното приемно семейство получава месечна помощ за отглеждане на детето. Средствата варират от 165 лв. до 220 лв. в зависимост от възрастта на детето.Въпрос 9: Какво е „доброволно” приемно семейство?
Отговор: При доброволното приемно семейство родителите могат да продължат да работят, т.е. не е необходимо да напускат работа, за да се грижат за детето, като им се осигуряват средства за неговото отглеждане.Въпрос 10: В момента не работя, а искам да стана приемен родител?
Отговор: За Вас може би е добър вариант професионалната приемна грижа, при която освен месечните суми за издръжка на детето ще получавате и заплата.Въпрос 11: Какво трябва да направя, за да стана професионален приемен родител?
Отговор: Професионалният приемен родител сключва трудов договор с дирекция „Социално подпомагане”. Получава заплата и работата му се зачита за трудов стаж. И този вид приемно семейство също получава допълнително средства за отглеждане на детето. Размерът им е същият, както при доброволното приемно семейство.Въпрос 12: Възможно ли е доброволно приемно семейство да стане професионално такова? Каква е процедурата?
Отговор: Наредбата позволява от доброволен приемен родител да станеш професионален приемен родител. За целта се подава заявление до директора на Д”СП”, което е утвърдило приемното семейство, чрез което то изразява желанието си да станете професионални приемни родители.
След това социалният работник, който работи със семейството изготвя актуален социален доклад, чрез който оценя годността на семейството да бъде професионално приемно семейство.Въпрос 13: Има ли нужда от допълнително обучение в случаите, когато доброволен приемен родител иска да стане професионален такъв?
Отговор: Обученията на Областния център по приемна грижа са едни и същи за кандидатите за професионални и доброволни приемни родители. Други доставчици обаче правят две различни обучения. Дали ще трябва да се мине допълнителен тренинг при преминаване от доброволен в професионален приемен родител зависи от изискванията на местния доставчик на услугата приемна грижа.