-A A +A
Wednesday 16 January 2019

Карта

Javascript is required to view this map.

Отдел "Закрила на детето", гр. Стара Загора

Отдел "Закрила на детето" - гр. Стара Загора се намира в Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Стара Загора.
Валентина Бонева - Началник отдел
Национална телефонна линия за деца: Тел. 116 111

Дирекция "Бюро по труда", гр. Стара Загора

Георги Гьоков - Директор
www.btsz.hit.bg

Областна дирекция на МВР - Стара Загора

От полицията се очаква да насърчава гражданското участие  и обществения контрол над дейността си, като привлича граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала да помагат за изпълнение на законово определените й функции и в сътрудничество с органите на държавната власт, местното самоуправление и гражданския сектор взема необходимите мерки за спазване на законите и разпорежданията на държавните органи.
Комисар Алекси Алексиев - Директор

Търговско-промишлена палта - Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора, създадено с цел да подпомага и насърчава стопанската им дейност и да представлява и защитава техните интереси. ТПП - Стара Загора е учредена през 1991 г., през 2001 г. е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Управлява се по двустепенна система от Общо събрание и Управителен съвет.
Председател на Управителния съвет е Олег Стоилов.

Фондация "Обществен дарителски фонд - Стара Загора"

Фондация "Обществен дарителски фонд - Стара Загора" е учредена на 10 юни 2003 г. Фондът се създаде по инициатива на Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето – Стара Загора, който обединява усилията на десетки неправителствени организации и общественици. Той стана част от Пилотната програма “Обществени фондове и социални предприятия”, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID).

Окръжен съд - Стара Загора

Тоньо Тонев - Председател на Окръжен съд - Стара Загора