-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

„И аз имам семейство“ стартира в Казанлък

„И аз имам семейство“ стартира в Казанлък

 

Вчера, 15 март 2012 г., в сградата на община Казанлък се проведе пресконференция, целяща да презентира началото на работата по проекта „И аз имам семейство“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. По него се предвижда Агенция „Социално подпомагане“ да си партнира с 82 общини в страната, в които да се продължи да се развива услугата „Приемна грижа“, но вече децентрализирано.

Една от одобрените общини е община Казанлък, която според изискванията на проекта е назначила двама нови социални работници, счетоводител и координатор на проекта. 

Идеята на пресконференцията бе да се популяризира пред местните медии, а чрез тях и пред обществеността, този нов екип.

Както знаем до февруари месец 2012 година по услугата „Приемна грижа“ в област Стара Загора работиха социалните работници от първия в страната областен център по приемна грижа, този в град Стара Загора. От началото на месец март той се трансформира в Център по приемна грижа и ще работи единствено на територията на община Стара Загора.

Участие в пресконференцията освен екипа по приемна грижа към община Казанлък и представители на Дирекция „Социално подпомагане“ град Казанлък, взе и представител на Центъра по приемна грижа към Сдружение „Самаряни“ – Стара Загора.

Срещата бе водена от заместник-кмета на община Казанлък Лилия Цонкова.

По време на събитието бе направена презентация на дейността на екипа по приемна грижа и бяха задавани въпроси за постигнатото в развитието на услугата в община Казанлък в последните четири години.

Идеята на самия проект е в края му (октомври 2013 година) в национален мащаб да бъдат утвърдени още 500 приемни семейства и в тях да са настанени около 600 деца. По този начин се цели да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца.