-A A +A
Сряда 12 Декември 2018

Три месечна информационна кампания „Приеми дете – стани приемен родител“ стартира в Община Чирпан

Три месечна информационна кампания „Приеми дете – стани приемен родител“ стартира в Община Чирпан

Чирпан, 14.07.2010 г. Милена Андонова, директор на Център за обществена подкрепа-Чирпан /ЦОП/, откри днешната пресконференция, като след това съобщи, че мероприятията, които са предвидили по време на кампанията ще са в рамките на 3 месеца /юли-септември 2010 г./. Тя обърна особено внимание на професионалната приемна грижа, защото смята, че е алтернатива за безработните лица, особено във времена на криза.
Деница Колева, психолог в ЦОП-Чирпан, разясни, че кампанията е насочена към широката общественост и цели да намери подходяща среда за децата от институциите. „Приеми дете – стани приемен родител“ е инициатива на ЦОП-Чирпан, съвместно с Областния център по приемна грижа в гр. Стара Загора, управляван от Сдружение „Самаряни“, и Дирекция „Социални подпомагане“, гр. Чирпан.
„Дейностите, които сме предвидили са информационни срещи с различни прослойки, информационни срещи по селата в общината, ще раздаваме материали и брошури на обществени места в града, ще организираме развлекателни мероприятия за децата. Нашите послания ще бъдат следните - приемната грижа е част от приоритетите на държавната политика за закрила на децата, тя е възможност за децата без родители да израснат в семейна среда, и трето послание, което ще използваме ще бъде да акцентираме върху трудностите на децата и важността на засилване на общественото внимание към тези трудности“, каза г-жа Колева.
Иван Димитров, ръководител на Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/, гр. Стара Загора, представи дейността на центъра. Той акцентира върху доброто партньорство между Община Чирпан и ОЦПГ, което стартира през 2008 г., след като беше сключено споразумение за сътрудничество. Той заяви, че тази добра практика ще продължи и занапред. „За да стигнем до приемните родители е много важно да организираме местни информационни кампании. Стартирането на кампанията в Чирпан ще доведе до увеличаване на приемните семейства в града“, каза г-н Димитров. Стана ясно, че приемната грижа трудно може да съществува сама по себе си без работа в партньорство и в мрежа.|
Г-н Васил Донев, кмет на Община Чирпан, благодари на организаторите за инициирането на пресконференцията и кампанията. „Когато говорим за социални проблеми трябва да погледнем и по-широко обхватно, трябва да имаме един добър анализ на социалните услуги“, каза г-н Донев. Той информира също така, че  анализа на социалните услуги е готов и предстой да бъде приет с решение на Общински съвет – Чирпан, както е редно по закон. „Факт е, че държавната политика е в посока на деинституционализация и развиване на алтернативни форми на отглеждане на децата. Проблеми имаме в здравеопазването и образованието, което води до социални проблеми. От друга страна доста семейства подават молби и чакат дълги години за да осиновят дете, но резултат няма. Затова приемната грижа е един вид междинно звено между тези потребности. Трябва да планираме социалните слуги в краткосрочен и дългосрочен план“, заяви г-н Донев.
В момента в Община Чирпан има четири приемни семейства, като и четирите семейства са професионални.

Три месечна информационна кампания „Приеми дете – стани приемен родител“ стартира в Община Чирпан

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.