-A A +A
Петък 14 Декември 2018

Тече обучение на кандидат приемни семейства в Стара Загора

Тече обучение на кандидат приемни семейства в Стара Загора

В момента в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора тече обучение на кандидати за приемни родители. То се провежда в четири дни и половина и се води от социални работници от Областния център по приемна грижа в Стара Загора.

Тренингът се провежда в групова форма и в него участват четири семейства, живеещи в град Стара Загора. Той започна на 27.09 и до този момент са минали два дни от него. По план обучението трябва да приключи на 15.10.

В него преобладават интерактивните методи и то следва преживелищния подход. Идеята му е кандидатите да се поставят в ролята на приемни родители, за да могат да вземат в последствие информирано решение дали искат да продължат с кандидатстването си за приемно семейство.

Обучението дава възможност и на специалистите да опознаят кандидатите и им помага в изготвянето на бъдещата оценка. За целта обучителите предлагат на участниците ролеви игри, работа в малки групи, различни дискусии, малко теория и прожекция на тематични филми. Чрез всичко това кандидатите имат възможност да преживеят предварително една част от съпътстващите ги емоции и чувства.

Въпреки че това обучение не е приключило, социалните работници от Областния център по приемна грижа вече подготвят нова обучителна група, която ще започне след събирането на достатъчен брой кандидати.