-A A +A
Събота 20 Октомври 2018

Съвместно обучение на Областния център по приемна грижа и Отдела "Закрила на детето"

Днес от 13 часа социалните работници от Областния център по приемна грижа ще преминат през поредното си обучение. Темата на тренинга е „Извеждане на приемни деца от приемно семейство.” Целта на обучението е да подготви социалните работници за случаи, които никой не иска да има в работата си, но които са възможно да се случат, а именно по някаква причина настаняване на дете в приемно семейство да се укаже неуспешно. В обучението освен от екипа по приемна грижа ще се включат и социални работници от Отдел „Закрила на детето” в град Стара Загора. То ще бъде с продължителност от четири часа и ще се проведе в Комплекса за социални услуги в града. Обучител ще бъде Кристиян Келбърг – международен консултант по приемна грижа и бивш приемен родител.