-A A +A
Събота 17 Ноември 2018

Справяне с поведението на децата

На 26 март, 2 и 7 април ARK –България и Сдружение „Самаряни” организират обучение за социалните работници от Областния център по приемна грижа и приемните родители на тема „Справяне с поведението на децата”. Обучител ще бъде Ива Уорд – международен консултант по социална работа. Тренингът ще бъде целодневен.
Идеята на обучението е да се сформират работни групи между социални работници и приемни родители и да се обсъждат проблеми с поведението на приемните и биологичните деца. След дискутиране ще се предлагат стъпки за решаването им, които приемните родители ще имат задачата да приложат и на следващото събиране да дадат обратна връзка дали са имали очаквания ефект.