-A A +A
Сряда 12 Декември 2018

Седем новородени бебета настанени в приемни семейства

Седем новородени бебета настанени в приемни семейства

През второто тримесечие на 2011 година усилията на екипа на Областния център по приемна грижа заедно с партньорите от Отделите за закрила на детето и МБАЛ – Шумен бяха насочени към:

Поверяване на грижите за деца от Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ на приемни семейства в изпълнение на мисията на Проект „Семейство за всяко дете”.

Усилена работа по превенция на изоставянето на ниво родител-дом и настаняване на новородени бебета в приемни семейства;

Развиване и утвърждаването на практиките на изградената мрежа от партньори.

От месец април до края на месец юни 16 деца от ДМСГД са настанени в приемни семейства. 7 новородени бебета са настанени в приемни семейства на ниво родилен дом.Три от децата са в приемни семейства от Шумен. Две бебета са настанени в приемно семейство от Община Велики Преслав и две новородени бебета са настанени в приемни семейства от Нови Пазар.

СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС и ОЦПГ - ШУМЕН И ОЗД – ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ И НОВИ ПАЗАР ПРЕДОТВРАТИХА ИЗОСТАВЯНЕТО В ИНСТИТУЦИЯ ЗА СЕДЕМ НОВОРОДЕНИ БЕБЕТА

ДРУГИ ШЕСТНАДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ДОМА ЗА БЕБЕТА В ШУМЕН СА ПОВЕРЕНИ НА ГРИЖИТЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА