-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Расте броят на децата отведени от родителите си

Властите във Великобритания отбелязват нарасналия брой на отвлечени деца от страната. Повечето от тях са прехвърлени нелегално извън граница. От 2005 година насам броят им се е увеличил с 1/5 до близо 500 деца. За последната година са похитени 470 деца.
Най-честата причина за отвличанията е разпадането на бракове между двойки от различни националности. В някои от случаите родителят, на който не е присъдено детето решава да го отведе на друго място. Най-често децата биват премествани в Пакистан, Испания, Ирландия и САЩ.
Правителството на Великобритания в близо 40% от подобните случаи не може да помогне, защото децата попадат в страни, които не са подписали конвенцията от Хага, която ги задължава да върнат незаконно прехвърлените там деца или в ислямски страни, където цари закона на шариата. В тези държави правата на бащата са с предимство пред тези на майката, когато става въпрос за отглеждане на децата.
Напоследък статистиката показва, че деца са отвеждани и в Ирак, Русия, Бангладеш, Саудитска Арабия и Нигерия.