-A A +A
Вторник 23 Октомври 2018

Работно посещение в Областния център по приемна грижа

На 15 май 2009 година на работно посещение в Областния център по приемна грижа бяха социалните работници от „Центъра за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ) от гр. Добрич.
Специалистите от Областния център по приемна грижа запознаха колегите си с модела на приемната грижа прилаган в област Стара Загора. Споделени бяха данни и факти за приемната грижа. Гостите от ЦСРИ бяха запознати със структурата и методите на работа на Областния център по приемна грижа. Изразени бяха от тях добрите им впечатления и надежди за бъдеща ползотворна съвместна работа.