-A A +A
Понеделник 21 Януари 2019

Пресконференция

На 31 март 2009 г. от 11.00 ч., в залата на БТА-Стара Загора, ще се проведе пресконференция.
Участници в пресконференцията ще бъдат г-н Ивайло Крачолов - заместник кмет на Община Чирпан и г-н Иван Димитров - ръководител на Областен център по приемна грижа към Сдружение "Самаряни".
По време на събитието ще бъдат съобщени интересни факти от съвместната работа на социалните работници от Областния център и специалистите от Община Чирпан.