-A A +A
Събота 20 Октомври 2018

Празник на приемната грижа

Днес, първи октомври, в град Чирпан, от 16.30, пред сградата на общината, ще се проведе празник, организиран от Центъра за обществена подкрепа в града.

Тържеството е по случай информационната кампания по приемна грижа, която социалните работници от Центъра провеждат, заедно с колегите си от Областния център по приемна грижа и от Дирекция „Социално подпомагане“ в Чирпан.

Като част от тази кампания бяха проведени няколко информационни срещи в църкви в град Чирпан и бяха раздадени голям брой информационни материали.

До края на годината социалните работници от трите организации предвиждат да проведат подобни срещи и в села, разположени в община Чирпан.

Целта на тази кампания е информирането на обществото относно същността на приемната грижа и намирането на кандидати за приемни родители.

В тържеството днес участие с приветствия ще вземат представители на Центъра за обществена подкрепа, община Чирпан, Областния център по приемна грижа – Стара Заогра и Дирекция „Социално подпомагане“. Освен тях ще се включат и деца от местна вокална група, които ще изпеят няколко песни. В момента в община Чирпан има три утвърдени приемни семейства, които вече отглеждат приемни деца. Освен това Дирекция „Социално подпомагане“ - Чирпан и Областния център по приемна грижа в град Стара Загора работят и с приемно семейство, живеещо в община Братя Даскалови, което е приело в дома си дете на година и четири месеца.

Едно от вече утвърдените приемни семейства в града кандидатства и за настаняване на второ приемно дете. А други две семейства, от град Чирпан, след седмица се включват в обучение за приемни родители, което ще бъде водено от социални работници от Областния център по приемна грижа. Община Чирпан е на второ място сред общините в област Стара Загора по проявен интерес относно приемната грижа. Причина затова е доброто сътрудничество между по-горе споменатите организации и институции.